2547 sayılı kanunun 53. madde

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu - Memurlar.Net

20 Mar 2017 Düzenlemeyle 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (a) ve 2547 madde 53'te disiplin amirinin hem adli ceza soruşturması, hem de disiplin  28 Ara 2016 uygulanan 2547 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi ve 657 sayılı Devlet sayılı Yükseköğretim Kanunun "Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı 53.

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17 Nisan 2020 Tarihli ve 31102 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Tem 2016 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Disiplin ve Ceza İşleri"ni düzenleyen 9. Bölümünün "Genel Esaslar" başlıklı 53. maddesinin (b)  2547 sayılı Kanunu 53/F maddesi gereğince dosyanın itirazen görüşülmek üzere ilgilinin görevli olduğu birimin Disiplin Kuruluna sevk edilmesi. Disiplin Kurulu  disiplin soruşturmaları 2547 sayılı kanunun 53. maddesi uyarınca yürütülür. 2547 sayılı kanun yükseköğretim personeli için özel kanun niteliğindedir. 28 Ara 2016 uygulanan 2547 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi ve 657 sayılı Devlet sayılı Yükseköğretim Kanunun "Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı 53. 11 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun disiplin ve ceza işlerine ait 53. maddesi, tahkik 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin kişi yönünden kapsamına   Yeni kanuna göre Üniversite çalışanlarına yapılacak disiplin soruşturmaları. • 2547 sayılı kanunun 53. maddesinde tanımlanmakla beraber. • 657 sayılı devlet  2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir.

24 Mar 2016 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, sayılan 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu - Memurlar.Net Madde 1 – Bu kanunun amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturmaları yapmak, 2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci 2547 SAYILI KANUNUN (50/d) MADDESİ KAPSAMINDA … 2547 sayili kanunun (50/d) maddesİ uyarinca geÇİcİ olarak ÖĞretİm yardimcisi kadrolarina atanan araŞtirma gÖrevlİlerİne bu kadrolardan emeklİ olma hakki gİrİŞ 2547 sayılı kanunun… 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu | TCmevzuat Son Güncelleme Tarihi : 13.11.2019 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 06.11.1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 17506 ()

işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı kanunun 53/c maddesi hükmü gereğince soruşturulacaklardır. Kanunun 53/c-8. maddesinde “ bu kanunda yer almamış 

11 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun disiplin ve ceza işlerine ait 53. maddesi, tahkik 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin kişi yönünden kapsamına   Yeni kanuna göre Üniversite çalışanlarına yapılacak disiplin soruşturmaları. • 2547 sayılı kanunun 53. maddesinde tanımlanmakla beraber. • 657 sayılı devlet  2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir. 17 Tem 2019 Dava dilekçesinde ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Gerekçede, 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (a) fıkrasının 6764 sayılı  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 9. maddesine göre Yükseköğretim Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre   1 SORUŞTURMA REHBERİ Giriş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 53. maddesinde yükseköğretim personelinin disiplin ve ceza işleri düzenlenmiştir.

2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir. 17 Tem 2019 Dava dilekçesinde ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Gerekçede, 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (a) fıkrasının 6764 sayılı  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 9. maddesine göre Yükseköğretim Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre   1 SORUŞTURMA REHBERİ Giriş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 53. maddesinde yükseköğretim personelinin disiplin ve ceza işleri düzenlenmiştir. 11 Şub 2005 Madde 1 - Bu yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi ile 65 inci  Öğretim elemanlarına verilecek disiplin cezalarını ... MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin; 1) (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve

disiplin soruşturmaları 2547 sayılı kanunun 53. maddesi uyarınca yürütülür. 2547 sayılı kanun yükseköğretim personeli için özel kanun niteliğindedir. 28 Ara 2016 uygulanan 2547 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi ve 657 sayılı Devlet sayılı Yükseköğretim Kanunun "Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı 53. 11 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun disiplin ve ceza işlerine ait 53. maddesi, tahkik 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin kişi yönünden kapsamına   Yeni kanuna göre Üniversite çalışanlarına yapılacak disiplin soruşturmaları. • 2547 sayılı kanunun 53. maddesinde tanımlanmakla beraber. • 657 sayılı devlet  2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir. 17 Tem 2019 Dava dilekçesinde ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Gerekçede, 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (a) fıkrasının 6764 sayılı 

11 Şub 2005 Madde 1 - Bu yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi ile 65 inci 

11 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun disiplin ve ceza işlerine ait 53. maddesi, tahkik 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin kişi yönünden kapsamına   Yeni kanuna göre Üniversite çalışanlarına yapılacak disiplin soruşturmaları. • 2547 sayılı kanunun 53. maddesinde tanımlanmakla beraber. • 657 sayılı devlet  2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir. 17 Tem 2019 Dava dilekçesinde ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Gerekçede, 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (a) fıkrasının 6764 sayılı  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 9. maddesine göre Yükseköğretim Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre